Carlsen, A.

Kolonialforretning i Skogerveien 67, grunnlagt 1940 av Henry Reiersen, senere overtatt av Astri Carlsen (Bording). Omsatte kolonialvarer, grønnsaker, melk og bakervarer, hadde rundt 1950 en årlig omsetning på kr. 40.000. Nedlagt ca. 1970.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet