Centraltrykkeriet A/S

Trykkeribedrift, bok-, kunst- og aksidenstrykkeri med shippingtrykk og eget bokbinderi, grunnlagt 16. januar 1922 i Schultz gate 38 av Johannes (Johs.) Munkhaugen og Arnold Pedersen, sistnevnte ble etter noen år avløst av Kåre Rygh. Munkhaugen ble eneinnehaver mot slutten av 1930-årene og trykkeriet beskjeftiget dengang 9 ansatte i sine 200 kvm store lokaler. Bedriften utførte trykking av bøker, tidsskrifter og merkantile trykksaker, samt bokbinderarbeid. På slutten av 1940-tallet hadde trykkeriet 2 settemaskiner og 7 trykkmaskiner, 2 falsemaskiner, 2 stiftemaskiner, 2 perforeringsmaskiner, 1 stansemaskin og 2 beskjærere, og beskjeftiget 19 ansatte. I 1950 overtok Munkhaugen den nedlagte Johann Fr. Schultz’ Tobaksfabrik A/S hvor bedriften til da hadde leid lokaler, og endret i 1951 tobakkfabrikkens navn til A/S Schultz gate 36/38. Etter Munkhaugens bortgang på 1950-tallet ble bedriften overtatt av Elisabeth Munkhaugen og i 1967 organisert som aksjeselskap med Sverre Munkhaugen som disponent, han ble senere avløst som daglig leder av Erik Munkhaugen. Ca. 2000 flyttet trykkeriet til Syretårnet 45, fra 2004 med kontoradresse Damveien 10.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet