Christensen, Carl Georg (3.9.1846 – 27.11.1919)

Overlærer, f. i Drammen, s. av skipskaptein Carl Chr. C. Flyttet tidlig fra Drammen, bibliotekar ved Athenæum i Kristiania 1876-88. Utga 1897- 1911 fra Advent Bay «Spitzbergen Gazette», verdens nordligste avis. Deltok 1899 i en svensk-russisk gradmålingsekspedisjon, ivrig sportsmann. Lærer og overlærer i flere byer, fra 1901 overlærer i Stavanger. Ridder av St. Olavs Orden 1916.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet