Christensen, Einar, A/S

Forretning i Tollbodgaten 13 med finere kolonialvarer, te og kaffe som spesialitet, grunnlagt 5. februar 1928, aksjeselskap 1934 med S. Christensen som disponent. Videreført på 1940-tallet av Odd Johansen under navnet A/S Einar Christensens Eftf., nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern

bn