Christensen, Einar, A/S

Forretning i Tollbodgaten 13 med finere kolonialvarer, te og kaffe som spesialitet, grunnlagt 5. februar 1928, aksjeselskap 1934 med S. Christensen som disponent. Videreført på 1940-tallet av Odd Johansen under navnet A/S Einar Christensens Eftf., nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet