Christensen, Johan (31.8.1868 – 28.4.1962)

Brukseier og trelasthandler, født i Drammen. Etter mange år i utlandet etablerte han seg i 1893 som trelastagent i Drammen og startet året etter opp egen trelastforretning, kjøpte Drammens og Oplands Høvleri, Holter Brug og I. Rømckes sagbruk. Ervervet store skogeiendommer i Buskerud og Hedmark. Kjøpte under første verdenskrig også Landfald Brugssag på Åssiden og Sundlandtomten i Strømsgodset. Realiserte på sine eldre dager sine eiendommer bortsett fra Sundhagfors Bruk i Varmland (ervervet 1912) med tilhørende skoger, og sine skogeiendommer i Drammensdisriktet. Medstifter av Tømmermålingsforeningen i Drammen hvis formann han var de første 19 år, formann i Drammens Handelsbanks direksjon fra 1923 og en lang årrekke fremover. En ypperlig seiler med bl.a. to kongepokaler, deriblant den første norske kongepokal etter unionsoppløsningen 1905.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet