Christensen, Peder (27.6.1867 – 31.5.1938)

Fabrikkeier i Drammen, f. i Vestjylland, Danmark. Kom til Norge i 1891 og grunnla året etter et lite strikkeri som etter hvert utviklet seg til P. Christensens Tricotagefabrik (s.d.). Medlem av Drammen bystyre, formann i representantskapet for Drammen og Oplands nye Privatbank, styremedlem i Norske Tricotagefabrikanters Forening m.m. Dansk konsul 1915. Ridder av St. Olavs Orden 1932, ridder av Dannebrogsordenen.

Cookies | Personvern

bn