Christensen, Rasmus (1794 – 1879)

Skogers første ordfører 1838-41. Født på Brua, et mindre bruk under Søndre Råstad, som han eide fra 1830 til 1872. Skipsfører og gårdbruker, overtok i 1864 det andre hovedbruket på Øvre Knive som han hadde til 1872. Gift med Karen Andrine Grønvold, en ætling av Tordenstierneætten.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet