Christensens Eftf., Joh.

Forretning i Nedre Storgate 11 som omfattet sykeartikler, rammeforretning, fotoartikler samt optikk, grunnlagt 1882 av Joh. Christensen, overtatt 1917 av Gunda Larsen, på 1940-tallet av Astrid Larsen og Gudrun Bache, nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet