Christensens Eftf., Joh.

Forretning i Nedre Storgate 11 som omfattet sykeartikler, rammeforretning, fotoartikler samt optikk, grunnlagt 1882 av Joh. Christensen, overtatt 1917 av Gunda Larsen, på 1940-tallet av Astrid Larsen og Gudrun Bache, nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern

bn