Christian Bloms gate

fikk i 1866 sitt navn etter skipsreder, kaptein og komponist C. B. (s.d.). Gaten strakte seg oppr. fra Fremgaden (Tollbodgaten) til Baggaden (Tordenskiolds gate), hvor Bloms gård engang lå. Bebyggelsen ble sanert i forbindelse med motorveibroen og gaten ble slettet av kartet i 1978, men gjenoppsto i 1984 da deler av Stibolts gate fra Colletts gate til Aabys gate fikk navnet Christian Bloms gate.

Cookies | Personvern

bn