Christoffersen, Ingv., A/S

Kolonial-, kjøtt-, manufaktur- og skotøyforretning på Brandteløkken, grunnlagt av Hans Eggum som en av de eldste forretninger på Gulskogen, i 1923 overtatt av I. C., aksjeselskap 1927 med I. C., senere Rolf C. som disponent, nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern

bn