Christoffersen, Ingv., A/S

Kolonial-, kjøtt-, manufaktur- og skotøyforretning på Brandteløkken, grunnlagt av Hans Eggum som en av de eldste forretninger på Gulskogen, i 1923 overtatt av I. C., aksjeselskap 1927 med I. C., senere Rolf C. som disponent, nedlagt på 1950-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet