Christopher Hornsruds vei

Boliggate fra Rosenkrantzgaten ved Travbanen forbi Hestehagen mot Nedre Eikers grense. Oppr. gikk veien også i den nåværende veis forlengelse på den andre siden av Rosenkrantzgaten til Buskerudveien, men denne del ble senere gitt navnet Traverveien. Har sitt navn etter Arbeiderpartiets første statsminister C. H. (1859-1960) som var fra Modum. Han ble formann i Det norske Arbeiderparti 1903, var redaktør av Fremtiden 1906-09, stortingsrepresentant 1913-16, stats- og finansminister 28. januar til 15. februar 1928, og stortingspresident 1928-31.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet