Christophersen, Halfdan Olaus (13.12.1902 – 27.5.1980)

Litteraturforsker og forfatter, f. i Drammen, s. av agent Tollef C. Dr. philos. 1932, knyttet til Chr. Michelsens Institutt fra 1940, leder av instituttets humanistiske og samfunnsvitenskaplige avd. 1946-54. Organiserte under okkupasjonen instituttets hemmelige beredskapsarbeid med tanke på Norges økonomiske gjenreisning etter krigen, medlem av Hjemmefrontens ledelse. Formann i Opplysningskomitéen for gjenreisningsarbeidet 1945-47, leder av Nansenskolen fra 1946 og Fridtjof Nansens institutt fra 1947, formann i Norge-Amerikaforeningen 1946, medlem av styret for den liberale internasjonale 1947. Utga bl.a. «John Locke, en filosofis forberedelse og grunnleggelse» (1932, doktoravh.), «På gamle veier og nye stier i Oslomarka» (1956), «Tanker i tideverv» (1959), «M. J. Monrad» (1959), «Eilert Sundt. Humanist og samfunnsforsker» (1959), «Vei og varde. Nye vandringer i Oslomarka» (1961), «Eventyr i dagslys. Nye Vandringer» (1962). Medlem av Videnskabsakakademiet 1946.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet