Cichorigangen

Branngang på Brakerøya fra Brandtenborggaten i retning mot Omstedgaten og Drammenselven. Den skulle egentlig ha vært sløyfet ved reguleringen i 1869, men ble først nedlagt i 1945. Den hadde sitt navn etter Drammens Cichorifabrikker (s.d.) som lå i strøket.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet