Cicignons vei

ble i 1969 satt som navn på en prosjektert vei på Konnerud fra Slaggveien øst for Helnora gruve mot Konnerud gård. Fikk sitt navn etter brødrene og kapteinene de Cicignon, som gjenopptok driften ved Jarlsbergverket. Den yngste, Johan Friderich, ble verkets første direktør frem til 1735, mens den eldre sannsynligvis må ha vært Ulrich Friderich, senere stiftsamtmann i Bergen, som i 1726 var kaptein i det Søndenfjeldske gevorbne Infanteriregiment. Brødrene var barnebarn av Johan Caspar de Cicignon som i 1681 laget reguleringsplanen for Trondhjem. Konnerudkartet fra 1741 viser at det tydelig lå en reguleringsplan til grunn for bebyggelsen her oppe, noe som må tilskrives brødrene Cicignon.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet