Colletts gate

fikk sitt navn stadfestet i 1866, den gikk da fra Drammenselven forbi Almueskolen til Baggaden. Etter at motorveibroen ble bygget tar gaten i dag sitt utgangspunkt i Tordenskiolds gate ved Mads Wiels Plass og ender under Motorveibroen mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Har sitt navn etter Collett-gården (s.d.), som lå på Mads Wiels Plass der gaten har sitt utgangspunkt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet