Daae, Ludvig (Ludvigsen) (1834 – 1910)

Historiker med kort gjesteopptreden i Drammen som adjunkt ved Drammen Latinskole 1859-63. Universitetsbibliotekar 1869 og fra 1876 professor i historie. Benyttet folketaler og en produktiv forfatter, utga bl.a. «Lærebog i Verdenshistorien» (3 b. 1864/65), «Det Gamle Christiania» (1871), «Kong Christiern den Førstes norske Historie» (1879) og «Norske Helgener» (1879) samt vitenskapelige spesialartikler ov avhandlinger. Medstifter av Historisk Forening, æresdoktor ved Københavns Universitet, medlem av Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem og Videnskabsselskabet i Christiania. Hans interessante boksamling ble i 1910 sikret for Drammens Folkebibliotek hvor den i dag inngår som egen samling. Kommandør av St. Olavs Orden 1905 «for videnskabelig Fortjeneste». (Se også: Daaes Minde).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet