Dæle (gnr. 55)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn, også kjent som Skoger Prestegård. Dæle, som først nevnes ca. 1400, var navnet på en vannrenne eller fordypning i jorden hvor det flyter en liten bekk, en slik «dæle» finnes på stedet idet gården ligger ved Melsbekken. Tidl. skrivemåter: I Dælo (1398), Delle (1572), Dæhle (1668). Gården har fra gammelt av vært kirkegods og prestegård, men da den ikke var bebygget kunne ikke prestene bo der. I eldre tid bodde Skogerpresten på Tangen. Først i 1819 ble prestegård en bebygget, og fra 1820 bodde sognepresten på Dæle (Jarlsbergveien 717/719). Det er 3 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet