Dahl, Johs.

Assortert forretning ved Glassverket, grunnlagt 25. november 1923. Omfattet salg av kolonialvarer, manufaktur, glass og stentøy. Forretningen ble i 1941 overtatt av Dahls sønn, Kristoffer Dahl. Den hadde på slutten av 1940-tallet en årsomsetning på kr. 150.000. Videreført 1951 under navnet Johs. Dahls Eftf. av Erland Haugan, senere av Kåre Formodalen. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet