Dahl, Johs.

Assortert forretning ved Glassverket, grunnlagt 25. november 1923. Omfattet salg av kolonialvarer, manufaktur, glass og stentøy. Forretningen ble i 1941 overtatt av Dahls sønn, Kristoffer Dahl. Den hadde på slutten av 1940-tallet en årsomsetning på kr. 150.000. Videreført 1951 under navnet Johs. Dahls Eftf. av Erland Haugan, senere av Kåre Formodalen. Nedlagt på 1960-tallet.

Cookies | Personvern

bn