Dahl, Nora

Broderiforretning i Nedre Torggate 4 (Wessmanngården), grunnlagt 1911 av Nora Dahl, fra 1940-årene med Othilie Dahl som medeier. Videreført på begynnelsen av 1950-tallet av Aase Lauten Sunde under navnet N. Dahls Eftf. Flyttet på 1960-tallet til «forretningsbrakken» i Øvre Strandgate 3, nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet