Dahl, Nora

Broderiforretning i Nedre Torggate 4 (Wessmanngården), grunnlagt 1911 av Nora Dahl, fra 1940-årene med Othilie Dahl som medeier. Videreført på begynnelsen av 1950-tallet av Aase Lauten Sunde under navnet N. Dahls Eftf. Flyttet på 1960-tallet til «forretningsbrakken» i Øvre Strandgate 3, nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern

bn