Dahl Pure Milk Syndicate

Norskengelsk selskap grunnlagt i Drammen 1887 på bakgrunn av at ing. Kr. Dahl og professor Waage hadde funnet en metode til fremstilling av holdbar melk uten tilsetning av sukker, den såkalte «steriliserte melk». Firmaet gikk senere over til et større selskap, «The Dahl Milk Company Ltd.» med Dahl som disponent og teknisk leder. Etter hans død i 1900 overtok cand. pharm. Haakon Stenersen, men den egentlige innehaver var grosserer Hans Th. Kiær som etter hvert hadde overtatt samtlige aksjer. Firmaet, som holdt til ved Mads Wiels Plass på Strømsø, var det første i verden som produserte sterilisert fløte, som ved siden av sterilisert melk fikk stor utbredelse i inn- og utland. Også kondensert sukret og usukret melk ble produsert. Fabrikken ble i 1902 flyttet til Holmestrand og to år senere solgt til det engelsk-norske selskapet Fussell & Co., senere overtatt av De Norske Melkefabrikker A/S.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet