Dahm, Hans Peter Christian (1787 – )

Maler og tegnelærer, f. i København som sønn av en skipskaptein, deltok i kampene mot engelskmennene og satt i prisonen i 9 år. Løytnant i Fredriksvern 1813-1814, ca. 1820 ansatt som tegnelærer ved friskolen på Bragernes. Malte en rekke kjente bilder med motiver fra Drammen samt en del skutemotiver.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet