Dahm, Jacob Christian (1884 – 1943)

Forretningsmann, f. i Drammen, s. av konsul Christian D. Handels- og forretningsmann i Norge, senere i Buenos Aires. Etablerte egne forretninger i Lima, Peru og Asuncion, Paraguay. Norges generalkonsul i Peru, ridder av St. Olavs Orden 1928.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet