Dal, Adolf (1863 – 1948)

Geolog og skolemann, f. i Kristiania, fra 1908 adjunkt og senere lektor i Drammen. Studerte med offentlig stipendium norske torvmyrer og teknisk torvdrift i flere europeiske land, utga avhandlinger og skrev artikler i tidsskrifter og dagspresse. Gift med Signe Greve Dal (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet