Dalegårdsveien

Boliggate på Åssiden fra Betzy Kjelsbergs vei i en bue nord og nordvest over Lijordene over bruket Dalegård under Berskaug, som senere ble overtatt av kommunen, til Kristian brenners vei ved Aronsløkka. Den fikk sitt navn i 1966.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet