Dalegårdsveien

Boliggate på Åssiden fra Betzy Kjelsbergs vei i en bue nord og nordvest over Lijordene over bruket Dalegård under Berskaug, som senere ble overtatt av kommunen, til Kristian brenners vei ved Aronsløkka. Den fikk sitt navn i 1966.

Cookies | Personvern

bn