Dalemyrdammen

Tørrlagt dam ved Treholt på grensen mot og med utløp til Eiker, en av fem dammer i Konnerud vassdrag (s.d.) som Skoger kommune kjøpte i 1953 og som 11 år senere gikk over til Drammen kommune ved kommunesammenslutningen. Dammen, som ligger øst for Ormetjern, ble på 1700-tallet regulert ved en oppdemning mellom et berg og en jordbakke og ble benyttet som driftsvann til Jarlsbergverket. Vannet fra Dalemyrdammen og Ormetjern ble samlet i Stubberuddammen. Dalemyrdammen ble tørrlagt mot slutten av 1800-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet