Dalen gruver

Gruver på Konnerud, på en kvartsporfyrgang i sandsten, som har fungert som ertstilbringer. Her ble det utvunnet blyglans og lysegrønn sinkblende, og gruvene var så rike at blyglansen kunne hugges ut med øks. Gruvene er ca. 40 m dype. Det skal ha vært påvist store mengder molybdenglans, men dette er ikke blitt bekreftet og bare små mengder ble utvunnet. De første gruver og skjerp ble opptatt av Konnerudverket 1726-66, og av Pinto Perez 1851-52. Av gruver og skjerp i feltet kan nevnes Zuversicht Grube, Amund Braaten Schurf, Halvor Hansen Schurf, Lars Eger Schurf, Gesenket og Ridset. I 1903 ble Solimyr-Molybdænskjærp mutet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet