Dalen (med Solli og Hallerud)

Bruk i Konnerud sogn av Svarterud (bnr. 12, Dalenveien 110). Anders Larssen Skot (1686-1774) bodde her i grevens tid og hans sønn John Andersen Skot fikk i 1778 auksjonsskjøte på bruket, som senere ble tillagt Haugerød, Sollibakken, Myren og del av Hallerud skog. Carl Marinius Dahlen (1855-1919), som eide gården fra 1893, var en av de best kjente menn på Konnerud og i en årrekke medlem av Skoger herredsstyre og formannskap. I 1921 kjøpte Andreas O. Grøteig gården, bygget nye hus og anla en liten revegård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet