Dalen (Olsrud)

Bruk utskilt fra Grinderud (bnr. 5, Stubberudveien 181 B), som for ca. 200 år siden ble solgt til Ole Kristensen (1779-1835). Eies i dag av Drammen kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet