Dalen (Olsrud)

Bruk utskilt fra Grinderud (bnr. 5, Stubberudveien 181 B), som for ca. 200 år siden ble solgt til Ole Kristensen (1779-1835). Eies i dag av Drammen kommune.

Cookies | Personvern

bn