Damåsbakken

Skibakke på kollen Damåsen, reiser seg på syd siden av Stordammen, tatt i bruk like etter 1900. Bakken lå på skrå i forhold til den senere Damåsbakken som i 1928 ble solgt til Konnerud Idrettslag og tatt i bruk to år senere under forutsetning av at Konnerud Turisthotell og Fredli pensjonat fikk arrangere sine renn der. I 1930-årene ble det konkurrert i hopprenn, bl.a. landshopprennene i 1931 og 1933. D. ble regnet som en av de beste bakker i Vestfold. Bakkerekorden på 51 meter ble satt av Thorleif Schjelderup. Bakken forfalt etter kort tid og ble frem til 1970-tallet bare brukt som skibakke for smågutter, i en årrekke ble således Drammensskolenes årlige skirenn arrangert her.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet