Damstua

Boplass vest for den gamle dammuren i Store Gravdalstjern. Her bodde tømmermannen «Abreham bortskjemt», som lagde og solgte trau og sopelimer samt ernærte seg av fiske. På nordre side av bekken ble det senere bygget hytte og stall.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet