Damstykket

1) Bruk utskilt av Stubberud (bnr. 13/14, Stubberudveien 195) på begynnelsen av 1800-tallet eiet av Stork Kristensen (1792-1841). 2) To parseller utskilt av Stubberud (bnr. 15/16, Stubberudveien 193 og 180), som rundt 1800 ble solgt til Fredrik Halvorsen, s. av Halvor Andersen Skarrebraaten (1728-1792), hvis slekt er en av de aller eldste på Konnerud. 3) Vei på Konnerud, den gamle gårdsveien fra Stubberudveien frem til grensen for det regulerte området som i sin helhet går over D., navnsatt 1980.

Cookies | Personvern

bn