Danielsen & Co. A/S

Herreekviperingsforretning, åpnet 17. august 1917 i Tollbodgaten 15 som en fortsettelse av Brødrene Thorsons forretning som tidligere var flyttet til Storgaten i Oslo. Grunnlagt av Peder og Georg Danielsen, aksjeselskap 1923 med en kapital på kr. 50.000 og Georg Danielsen (1895-1979) som disponent, fra starten av en assortert spesialforretning for herre- og gutteklær, med avdeling for målsøm. Beskjeftiget på slutten av 1930-årene 6 personer. Apnet 1963 utsalg i Nedre Storgate 11, forretningen i Tollbodgaten ble nedlagt 1. juni 1967. Etter Danielsens bortgang i 1979, og hans svigersønn og medeier, disponent (fra 1965) George Fulfords død i 1981, ble forretningen overtatt av George Fulford jr. Den ble nedlagt i 1990.

Cookies | Personvern

bn