Dansrud (gnr. 30)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn syd for Fjellgårdene mellom Vestfoldbanen og Kobbervikdalen. Navnet kommer av mannsnavnet Dan, dvs. gården som Dan ryddet. I 1680 var gården en plass under Gjerpen, den ble i 1786 utskilt som eget bruk og solgt som sommersted til Johannes Arbo (s.d.), i 1799 overtatt av Peter Nicolai Arbo (s.d.). Det er 26 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet