Dansrud (gnr. 30)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn syd for Fjellgårdene mellom Vestfoldbanen og Kobbervikdalen. Navnet kommer av mannsnavnet Dan, dvs. gården som Dan ryddet. I 1680 var gården en plass under Gjerpen, den ble i 1786 utskilt som eget bruk og solgt som sommersted til Johannes Arbo (s.d.), i 1799 overtatt av Peter Nicolai Arbo (s.d.). Det er 26 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern

bn