Dansrudveien

ble i 1986 satt som navn på en bit av den gamle E-18 i Kobbervikdalen (i dag Holmestrandsveien), en blindvei langs E-18 opp til Z-kro. Gatenavnkomitéen hadde opprinnelig foreslått Sandeveien, men bydelsutvalget gikk sterkt imot dette da man mente at et slikt navn kunne forlede folk til å tro at de kjørte mot Sande, hvilket de ikke gjorde. Et vedtak i Gatenavnkomitéen på «Gamle Sørlandske» i 1984 falt heller ikke i smak, mens bydelsutvalgets eget forslag på Granittveien ble forkastet av Gatenavnkomitéen. Veien fikk omsider sitt navn etter gården Dansrud på den andre siden av Kobbervikdalen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet