Danvik

Matrikkelgård i Strømsgodset, tidl. skrevet Danavik (1400), Danaviken (1495) og Dannevigh (1593) og like til 1800-tallet Dannevig, dvs. «Danskeviken». Navnet kan skrive seg fra en nå glemt historisk begivenhet, mannsnavnet Dan eller at danske skuter i en fjern fortid kan ha lagt til her for å drive handel. Allerede i middelalderen var gården delt i to bruk, det ene ble skjenket til Frogner kirke. Kort etter 1600 eides gården av Solum-folket, rundt 1650 var Danvik-gårdene i Hannibal Sehesteds eie, deretter ble de delt i Nordre Danvik (s.d.) og Søndre Danvik (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet