De Unges Samfund

ble etter initiativ av Handelsforeningen stiftet 18. august 1869, samme høst som Henrik Ibsen utga og fikk oppført lystspillet «De unges Forbund». Foreningen hadde til formål å «tjene som et samlingspunkt for de tanker og ideer som rører sig blandt de yngre kræfter i denne by, og derved at fremkalde og befordre en rikere utvikling ved gjensidig paavirkning». Ved årets utgang hadde samfunnet 225 medlemmer. Det utfoldet en betydelig virksomhet med eget bibliotek, sangforening, orkester, dramatisk forening og diskusjonsforening på et høyt nivå. Foreningen hadde en håndskrevet avis, «Spøg og Alvor» (s.d.), som også kom med to trykte numre. Samfunnet overtok i 1875 Drammens Athenæums betydelige bibliotek, og lot i 1885 oppføre et eget hus ved Gamle Kirkeplass. De økonomiske forpliktelser forbundet med dette førte til samfunnets oppløsning i 1894, hvoretter alle dets eiendeler – inklusive huset som i dag er kjent som Handelsstandens hus – ble overdratt til Handelsforeningen. Biblioteket, byens største, ble senere overdratt til Drammens Folkebibliotek.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet