Den Evangelisk Lutherske Frimenighet

Grunnlagt 1884 av 21 personer som hadde trådt ut av statskirken. Menigheten, som raskt fikk rundt 150 medlemmer, bygget sin egen kirke på Strømsø som ble innviet palmesøndag 1888. Kirken, som holder til i Schultz gate 24, hadde kolportør P. Thorstensen som sin første leder.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet