Den Evangelisk Lutherske Frimenighet

Grunnlagt 1884 av 21 personer som hadde trådt ut av statskirken. Menigheten, som raskt fikk rundt 150 medlemmer, bygget sin egen kirke på Strømsø som ble innviet palmesøndag 1888. Kirken, som holder til i Schultz gate 24, hadde kolportør P. Thorstensen som sin første leder.

Cookies | Personvern

bn