«Den store Auksjon»

I 1776 døde grev Frederik Christian Otto Wedel Jarlsberg, og det nedlagte Jarlsbergverket (s.d.) ble overtatt av hans sønn, grev Frederik Anton Wedel Jarlsberg. Han hadde ingen lyst til å befatte seg med videre gruvedrift, og besluttet derfor å selge verket ved en offentlig auksjon. Denne fant sted i desember 1777, under ledelse av Erland Thoresen. Ettersom det ikke ble gitt bud på hele verket under ett, ble dets eiendommer, bygninger og maskiner m.v. utstykket og frembudt hver for seg. De fleste bygninger ble revet og bortflyttet. Jordegodset ble dels kjøpt av verkets arbeidere, dels av bønder og oppsittere. Alt ble omgjort i penger, men sluttsummen for det hele beløp seg bare til 19.192 riksdaler og 21 skilling.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet