«Den store myr»

Navn på området fra Konggaten nedover til nåværende Bragernes Torv, brukt så tidlig som 1665 på grunn av dens myrlendte beskaffenhet. Den verste strekningen er mellom Konggaten og Gamle Kirkeplass, hvor det i løpet av 200 år var 28 ras og utglidninger. Etter et stort ras i 60 meters lengde i 1836, hvor flere hus raste ut i elven, ble det foretatt grunnboringer og man fant da at grunnen tildels besto av oppbløtt leire, dessuten fant man rester av eldre hus som var rast ut tidligere. Også på nedsiden av Bragernes Torv består grunnen dels av «leirsuppe» som medfører problemer ved nybygg og rehabilitering av eldre hus.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet