Det Forenede Dramatiske Selskab

Grunnlagt 25. august 1801 etter initiativ av tollinspektør, kammerråd Dajon, senere var børskommissær H. F. Blauenfeldt den drivende kraft. Foreningen kjøpte «Comediehuset» i Austadgaten for 2.500 riksdaler. Selskapet spilte i vintermånedene annenhver uke, og økende tilslutning førte til at man i 1806-07 oppførte en ny teaterbygning på Grønland. Denne ble revet 1835/36, deretter ble det spilt i Børsteatret. Alle opptredende var amatører. Etter at foreningen gikk inn på 1840-tallet, var en ny dramatisk forening i virksomhet fra 1847 til midten av 1860-årene, og en tredje fra 1880 til 1884.

Cookies | Personvern

bn