Det Medicinske Læseselskab

ble stiftet i Drammen i 1827 av Samuel F. Hanstein (s.d.) som landets annen legeforening. Foreningen kjøpte inn medisinske tidsskrifter og annen litteratur til sirkulasjon blant medlemmene. Selskapet hadde 12 medlemmer og ble nedlagt i 1832. Et nytt leseselskap var i virksomhet fra 1842 til 1845, stift et av W. Boeck (1808-1875).

Cookies | Personvern

bn