Det Medicinske Læseselskab

ble stiftet i Drammen i 1827 av Samuel F. Hanstein (s.d.) som landets annen legeforening. Foreningen kjøpte inn medisinske tidsskrifter og annen litteratur til sirkulasjon blant medlemmene. Selskapet hadde 12 medlemmer og ble nedlagt i 1832. Et nytt leseselskap var i virksomhet fra 1842 til 1845, stift et av W. Boeck (1808-1875).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet