Det Ridende Grønne Corps

Høsten 1773 stiftet en del yngre borgere på Bragernes en ridende æreseskorte for kong Christian VII’s svoger, prins Carl av Hessen, kommanderende general for hele Norges forsvar, da han den 18. september besøkte Bragernes med sin hustru, prinsesse Louise, og deres datter. Rytterne fant at æreseskorten burde bli en fast institusjon i byen for å gjøre oppvartning ved kongebesøk o.l., og utarbeidet derfor den 25. november 1773 en «konvention» om opprettelse av Det Ridende Grønne Corps, som fikk kongelig konfirmasjon den 10. mars 1774. Korpset skulle bestå av en anfører, 12 volontører og en trompetblåser med uniformer i grønt og gult. Det skulle ha årlige øvelser, og rekrutteres fra «de bedste Kiøbmænds Sønner». I 1788 gjorde korpset sin første eskortetjeneste da kronprins Frederik (den senere konge Frederik VI) med følge besøkte Bragernes. Korpset inngikk i 1801 som et ledd i borgervæpninge, og ble i 1815 reorganisert under navnet Drammens kongelige Borgergarde. Borgervæpningen ble nedlagt ved lov av 28. mai 1881, men bare noen uker senere ble allikevel korpset utkommandert under de store streike opptøyer. En piket av garden under kommando av Erik Bache (s.d.) dannet eskorte for byens sivile overøvrighet og sprengte under stenregn gjennom de streikendes rekker til det beleirede Bragernes Torv. I de påfølgende dager patruljerte garden til hest gjennom gatene. Først noen år senere, etter at garden formelt var blitt avtakket av kong Oscar II, ble den oppløst, og den sportslige del av virksomheten ble overført til en sivil forening, Drammens Rideklub (s.d.).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet