Dietrichs, Kristian Ferdinand Fredrik (1811 – 1861)

Politimester i Drammen 1845-50, deretter sorenskriver i Nordmøre. Født i Drammen, s. av David og Anna Catharina D. Betegnes som en fremragende kommunemann som arbeidet for å fjerne det som ennå minnet om at Bragernes og Strømsø hadde vært to adskilte byer.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet