Djupdalen

Område på Konnerud hvor Drammen Boligbyggelag sommeren 1981 påbegynte 113 leiligheter på et 68 dekar stort område, dels vertikaldelte tomannsboliger, dels rekkehus. Det var 8 forskjellige hustyper og størrelser, alle ble forhåndssolgt. Med et toetasjes, stort garasjebygg ble det lagt vekt på et mest mulig bilfritt boområde. Innflytting fant sted i 1983. Samme år ble Djupdalen nedre utbygget med 153 boliger i regi av Olav Johnsen A/S.

Cookies | Personvern

bn