Doktorgården

Lokal betegnelse på Landfalløya 84, som fra 1913 har huset tre praktiserende leger: A. Hvoslef (1913-24), A. J. Schwarz (1924-29) og Gudbrand Mo (1929-91). Sistnevnte bodde i gården til sin død i 1997. Gården ble i første halvdel av 1800-tallet bygget av kjøpmann Augustinius Christophersen, som drev bondehandel. Den ble i 1998 solgt til Drammen kommune.

Cookies | Personvern

bn