DOT-hytten

Drammen og Opland Turistforening oppførte i 1902 en hytte i Strømsåsen, en skjermhytte på Haukås som kostet kr. 332 og hadde til formål å gi ly ved plutselig uvær. Hytten ble utsatt for hærverk og til slutt revet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet