Drafn

Navn på flere Drammensskuter, herunder 1) et emigrantskip (151 kl.) tilhørende Hans Kiær og ført av kaptein Hartvig Eckersberg, hadde sin første direkte avreise fra Drammen til New York i 1838, 2) et propellskip som ble bygget på Akers mek. Værksted i 1855 og i noen år gikk i rutetrafikk mellom Drammen og Kristiania, 3) en liten dampsjalupp som i 1850-årene ble anskaffet av Niels Bache og ble brukt til turer på elven, bl.a. til Syvertsvolden i Strømm.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet