Dram, Christopher Christophersen von (+ 1747)

Billedmaler og kontrafeier i Drammen, tok sitt navn etter byen (von Dram, dvs. «fra Drammen»). Stafferte altertavlen i Holmestrand kirke ca. 1702 og kongemonogrammet foran den nye kirkegårdsporten ved Strømsø kirke 1709, malte i 1728 det nye knefallet i kirken. Tok borgerskap på Strømsø 1720, døde på Bragernes.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet