Drammen, Aeroplanet

Navn på et fly som ble skjenket den norske luftflåten av Drammen Forsvarsforening. Det ble første gang fløyet over Drammen den 28. november 1917.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet