Drammen Bokbind

Bokbinderi i Albums gate 5, grunnlagt 1847 av A. Calmeyer i eget navn. Bedriften ble i 1898 overtatt av H. H. Østgaard, som drev den i eget navn. I 1950 ble Arne Kristoffersen opptatt som kompanjong, han overtok på begynnelsen av 1950-tallet bedriften som ble videreført under navnet H. H. Østgaards Eftf. i Albums gate 6, fra 1956 av Kristoffersen og Kjell Mile under navnet Drammen Bokbind. Bedriften, som ca. 1970 flyttet til Øvre Storgate 124 og i 1991 ble aksjeselskap, gikk konkurs i 2002.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet